DarkSite

Preču loterijas „Baudi filmas kopā ar M&M’s” noteikumi

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1. SIA „Mars Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003178606, juridiskā adrese: Sporta iela 11 Rīga, LV-1013, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1. SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA

3.1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1. Loterijas norises laiks ir no 01.04.2017. līdz 02.05.2017.

5. BALVAS:

5.1. Balvu fondā ietilpst:

5.1.1. 3 (trīs) galvenās balvas – projektoris Epson EH-TW5300, katrs 504 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.1.2. 30 (trīsdesmit) balvas – Viasat play mēneša abonementi, katrs 9,99 EUR vērtībā (ieskaitot PVN)

5.1.3. 30 (trīsdesmit) balvas – M&M’s komplekti (katrs sastāv no 24 iepakojumiem x45g), katrs 3,54 EUR vērtībā (ieskaitot PVN).

5.2. Balvu fonda kopējā vērtība ir 1926,60EUR (tūkstotis deviņi simti divdesmit seši eiro, 60 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 30. aprīlim, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem veikaliem jāiegādājas vismaz 2 (divi) “M&M’s” produkti (produktu sarakstu skatīt pielikumā Nr.1).

6.1.1. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 30. aprīlim plkst. 23:59 reģistrējas loterijai mājas lapā http://www.m-ms.lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, adrese, pilsēta, čeka numurs.

6.2. 1 (vienu) pirkuma čeku var reģistrēt 1 (vienu) reizi.

6.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.

6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2017. gada 5. jūlijam plkst. 23:59, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.

6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.

6.6. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.

6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.

6.8. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.

6.8. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.

6.9. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.9.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;

6.9.2. ir, reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.9.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;

6.9.4. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.

6.10. Akcijas organizators neatbild par:

6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;

6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;

6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 7000 (septiņi tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti:

7.1.1. 3 (trīs) uzvarētāji, kuri iegūs 3 (trīs) balvas - projektori Epson EH-TW5300;

7.1.2. 30 (trīsdesmit) uzvarētāji, kuri iegūs 30 (trīsdesmit) balvas – Viasat play mēneša abonementi;

7.1.3. 30 (trīsdesmit) uzvarētāji, kuri iegūs 30 (trīsdesmit) balvas – M&M’s iepakojumi.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam, jāreģistrējas mājas lapā http://www.m-ms.lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, adrese, pilsēta, čeka numurs.

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 30. aprīlim plkst. 23:59.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

10.2. Balvu fonds sastāv no 3 (trīs) projektoriem Epson EH-TW5300, kā arī 30 (trīsdesmit) Viasat play
mēneša abonomentiem un M&M’s iepakojumiem. Balvas tiks izlozētas SIA „IDEA RIGA” biroja telpās,
Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7. stāvā, ietverot pārstāvi no Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijas.

10.1.1. 3 (trīs) projektoru Epson EH-TW5300 balvas laimētāji un 3 (trīs) rezervisti tiks noteikti izlozē,
rezervists ir tiesīgs saņemt balvu, ja primārais laimētājs nav izpildījis iepriekšminētos nosacījumus.

10.1.2. 30 (trīsdesmit) Viasat play mēneša abonomentu laimētāji un 30 (trīsdesmit) rezervisti tiks
noteikti izlozē, rezervists ir tiesīgs saņemt balvu, ja primārais laimētājs nav izpildījis iepriekšminētos`
nosacījumus.

10.1.3. 30 (trīsdesmit) M&M’s iepakojumu laimētāji un 30 (trīsdesmit) rezervisti tiks noteikti izlozēs
skatīt 10.1.4 punktu, rezervists ir tiesīgs saņemt balvu, ja primārais laimētājs nav izpildījis
iepriekšminētos nosacījumus.

10.1.4. Izlozes tiks veiktas:

Izloze Izlozes
datums
Reģistrēšanās periods Izlozētā balva Balvu
skaits,
gab.
Rezultātu
publicēšanas
datums
1. 11.04.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
01.04. – 10.04.2017, plkst.
23:59
M&M’s iepakojumi 10 11.04.2017.
2. 18.04.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
11.04. – 17.04.2017., plkst.
23:59
M&M’s iepakojumi 7 18.04.2017.
3. 25.04.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
18.04. – 24.04.2017., plkst.
23:59
M&M’s iepakojumi 7 25.04.2017.
4. 02.05.2017.
Plkst. 12:00
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
25.04. – 30.04.20176., plkst.
23:59
M&M’s iepakojumi 6 02.05.2017.
Izlozē piedalās visi pircēji, kuri
reģistrējušies laika posmā
01.04. – 30.04.2017., plkst.
23:59
Viasat play mēneša
abonomenti,
projektori Epson
EH-TW5300
33 02.05.2017.

10.3. Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1. Laimētāju vārdi tiks publicēti 2017. gada 2. maijā pēc izlozes mājas lapā http://www.m-ms.lv.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1. Lai saņemtu balvu – kādu no (3 (trim) projektoriem Epson EH-TW5300, 30 (trīsdesmit) Viasat play
mēneša abonomentiem vai, M&M’s iepakojumiem laimētājiem līdz 2017. gada 2. jūnijam
darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona
ielā 36-31, Rīga, LV - 1011, Latvija, vai jāzvana uz tālruni 67280125, lai vienotos par balvas
saņemšanu.

12.1.1. Ja primārais balvas laimētājs nav ieradies pēc balvas vai sazinājies ar SIA „IDEA RIGA” par balvas
saņemšanu līdz 2017. gada 2. jūnijam, vai pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem, 2017. gada 5. jūnijā
mājas lapā http://www.m-ms.lv tiks publicēts rezervists, kuram līdz 2017. gada 5. jūlijam darba dienās
laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV
- 1011, Latvija vai jāzvana uz tālruni 67280125, lai vienotos par balvas saņemšanu.

12.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personas apliecinošs
dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparakstās balvas saņemšanas
apliecinājumā, norādot tajā savus personas datus.

12.3. Balvas netiek izsniegtas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citiem produktiem vai balvām.

12.4. Balvas pēc 2017. gada 5. jūlija vairs netiks izsniegtas.

12.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2017. gada 5. jūlijam, paliek SIA „MARS LATVIA” īpašumā.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 2. maijam, iesniedzot SIA „IDEA RIGA”, Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV-1011, Latvija rakstisku iesniegumu.

13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „MARS LATVIA” un SIA „IDEA RIGA” darbinieki un to ģimenes locekļi.

14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „MARS LATVIA” īpašumā.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā http://www.m-ms.lv.

Pielikums Nr.1

Loterijas produktu saraksts

EAN kods Produkta grupa un nosaukums
5900951140310 M&M's Zemesriekstu iepakojums 45 g
5900951140303 M&M's Šokolādes iepakojums 45 g
5900951247897 M&M's Zemesriekstu iepakojums 90 g
5900951247972 M&M's Šokolādes iepakojums 90 g
5900951141645 M&M's Zemesriekstu iepakojums 200 g
5900951141638 M&M's Šokolādes iepakojums 200 g

 

M&M's noteikumi.pdf